Cysylltu

Ysgol Gynradd Amlwch
Fordd Pen y Bonc
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9DY

Ffôn: 01407 830 414
Prifathro: Mrs B W Jones
[e] pennaeth.amlwch@ynysmon.gov.uk